Tarihçe

Bilgilendirme!

Kullanmış olduğumuz web sitesi 2020 mayıs itibariyle yenilenmiştir. Sitemizi ziyaret etmek için butona tıklayabilirsiniz.

EYÜP DOSTLARI VAKFI KURULUŞ TEMELİ

Kanaat önderlerimiz Dr. İdris Ündeş ve Halit Gürdeniz bir arada

Kendilerini rahmet ve saygıyla andığımız iki Eyüplü dost Halit Gürdeniz ve Dr. İdris Ündeş’in 1989 yılındaki buluşmaları, Eyüp Dostları Vakfı’nın ilk kuruluş temelini oluşturmaktadır. Aynı yıl, eski Eyüplüler; Emekli Koramiral Sabahattin Ergin, Salih Gürsel ve Yıldırım Gökçen’in katılımı ile oluşan Eyüp Dostlarının ilk nüvesi, dostluk buluşmalarının Eyüplülere duyurularak geleneksel hale getirilmesi kararını almışlardır.

Böylece, 1989 yılında Sarıyer Orduevi’nde 20 Eyüplü dostun katılımı ile ilk toplantı yapılmış ve özellikle Eyüp’e dair anılarının yaşandığı bu dostluk buluşmaları 1995 yılına kadar bu şekilde devam etmiştir. Birkaç yıllık suskunluğun ardından, 1998 yılında Halit Gürdeniz’in girişimleri ile Kasımpaşa Orduevinde yeniden biraraya gelen Eyüplü Dostlar’a; Emekli Orgeneral Mehmet Önder, Turhan Doğu ve topluluğun en genç üyesi Şener Türkmenoğlu da katılmıştır.

Bu güçlü birliktelik sonrasında Eyüplü Dostlar’ın kurumsal bir yapıya dönüştürülmesi için çalışmalar, topluğun önderleri; Halit Gürdeniz, Sabahattin Ergin, Mehmet Önder ve Turhan Doğu’dan gerekli öneri ve onaylar alınarak Şener Türkmenoğlu tarafından başlatılır.

Bu buluşma ile birlikte daha sistematik bir haberleşme ağının kurulması, buluşmalara katılan Eyüplü Dostların sayısının artmasını sağlamış ve Şener Türkmenoğlu’nun kişisel çabalarının da bir sonucu olarak, 2007 yılında 225 Eyüplü Dostu buluşturarak, tarihindeki en fazla katılımcıya ulaşmıştır.

Daha sonra çalışmaların daha organize yürütülmesi amacıyla; Zeki Demirsel, İlhan Gülbakanoğlu, Engin Gürdeniz ve Halit Akman’ın katılımı ile yeni tertip heyeti oluşturulur. Bu süreçte topluluğun kanaat önderleri Halit Gürdeniz ve Dr. İdris Ündeş’in vefatları Eyüplü dostlar arasında büyük üzüntüye neden olur fakat kurumsallaşma çalışmaları tüm hızıyla devam eder.

Tertip heyeti, kurumsallaşma çalışmaların ilk toplantısını 2007 yılının Aralık ayında Feriye Lokantasında; Emekli Koramiral Sabahattin Ergin, Emekli Vali Faik Kökan, Turhan Doğu, Fadıl Güvenç, Ahmet Ali Gökçen, Zeki Demirsel, Engin Gürdeniz, Şahap Görmüş, Metin Balıcıdağ, Halit Akman ve Şener Türkmenoğlu’nun katılımıyla yaparak dernek kurma kararını almıştır.

Eyüplü Dostlar ilk toplantılarında-(1989)

Eyüp’lü Dostlar toplantılarından (1995-2008 )

Dernek kurma çalışmalarının son karar toplantısının ise 2008 yılının Nisan ayında Piyer Loti’de yapılmasına karar verilmiştir. 25 kişinin katılımı ile yapılan bu toplantıda, kurumsallaşmanın dernek yerine vakıf olarak hayata geçmesi fikri toplantıya katılanların ortak kararıyla kabul edilmiştir. Bu karar sonrasında yeniden vakıf kurma çalışmaları için yeni bir tertip komitesi oluşturulup, tekrar Eyüplü Dostların kanaat önderlerinin fikir ve onayları alınarak çalışmalara başlanmıştır.

17 Haziran 2008 tarihinde Harbiye Orduevinde 160 kişinin katılımı ile “Eyüplü Dostlar” yemeği düzenlenmiş ve bu yemekte kurulması planlanan vakfın duyurusu yapılarak tertip heyeti tarafından vakfın açılımı ve katılım şartları hakkında bilgiler verilmiştir. Eski Eyüp Kaymakamı emekli Vali Faik Kökan, Emekli Koramiral Sabahattin Ergin ve Engin Gürdeniz yaptıkları konuşmalarda planlanan vakfın kurulmasındaki gerekliliği ve gerçek Eyüp duygusunu yaşayan herkesin bu oluşuma katkıda bulunmasının gerektiğini önemle vurgulamışlardır. Ayrıca, aynı toplantıda vakıf katılımcı profilinin belirlenmesi amacıyla planlanan vakıf için bir bildiri formu dağıtılmıştır.

Vakfın kurulma sürecinde, Ali Ahmet Gökçen, Bahtışen Sarıca, Birol Atıl, Cahit Ataker, Cüneyt Haser, Halit Akman, Metin Balıcadağ Mustafa Kıvanç, Osman Bayrak, Serdar Çaldıran, Semra Zorluer, Şener Türkmenoğlu, Vedat Sofugil ve Zeki Demirsel’den oluşan tertip heyeti, öncelikle hukuki çalışmalar için Avukat Mustafa Özkurt’u görevlendirmiş ve kendisi ile koordineli bir şekilde çalışarak tüm ön hazırlıkları sonuçlandırmıştır. Vakıf katılımcı listesi tertip heyeti tarafından oluşturulurken, vakıf senedinin oluşturulmasında ise değerli hukukçuların, vakıflardan üst düzey yetkililerin ve bilgi ve tecrübelerine önem verdiğimiz Sabahattin Ergin Paşamız, Fadıl Güvenç ve Şakir Akman’ın görüşleri de dikkate alınarak senedin tüm detayları hassasiyet içinde hazırlanmıştır.

Tertip heyeti, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıktan sonra mütevelli heyetine katılımı düşünülen Eyüplü dostlara son çağrısını yapmış ve yapılan duyurular sonrası, 21 Şubat 2010 tarihinde Eyüp Silahtar’da bulunan “Santral İstanbul” salonlarında son bilgilendirme toplantısını gerçekleştirilmiştir.

Eyüp Dostları Vakfı Tertip Heyeti Santral İstanbul’da yapılacak toplantı hazırlığında (2010)

Eyüp Dostları Vakfı Tertip Heyeti, Santral İstanbul’daki toplantı sonrasında (2010)

105 davetlinin katıldığı toplantıda Şener Türkmenoğlu tarafından hazırlanan duygu yüklü belgeselin izleniminin ardından, Serdar Çaldıran vakfın yapılanması ve amaçlarıyla ilgili bir sunumda bulunmuştur.

Bu toplantının ardından, Eyüp Dostları Vakfı, 3 Haziran 2010 tarihinde 59 kurucunun katılımı ile “sosyal hayatı güçlendirmek amacıyla Eyüplüler arasında birlik, beraberlik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayabilmek için kültür, sosyal, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyetlerde bulunma” hedeflerini kabul ederek kurulmuştur.

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.

This function has been disabled for Eyüp Dostları Vakfı.