KURULUŞTAN BUGÜNE VAKIF YÖNETİMLERİ

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

EDV Vakıf tüzüğüne göre, geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Mütevelli Heyeti’ni toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Eyüp Dostları Vakfının ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur;

  • Faik Kökan
  • Turhan Doğu
  • Fadıl Güvenç
  • Mustafa Gül
  • Ahmet Ali Gökçen
  • Zeki Demirsel
  • Cahit Ataker
  • Şener Türkmenoğlu
  • Bahtışen Sarıca

I.DÖNEM YÖNETİM KURULU 2010-2013

2010 yılında gerçekleşen 1. Olağan Genel Kurul ile göreve seçilen yönetim kurulumuz;

Başkan:Engin Gürdeniz

Başkan Yardımcıları: Leyla Ekmekçioğlu-Mustafa Gül

Genel Sekreter: Serdar Çaldıran

Sayman:Ahmet Ali Gökçen

Üyeler: Feray Çokbiçer-Yunus Ali Dağbaşı-Halit Akman, Şener Türkmenoğlu

II.DÖNEM YÖNETİM KURULU 2013 Nisan-2013 Kasım

2013 Nisan ayı olağanüstü genel kurulla göreve gelen  yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir;

Başkan: Faik Kökan

Başkan Yardımcıları: Osman Günay-İbrahim Oktugan

Genel Sekreter: Ziya Duyal

Sayman: Ahmet Maral

Üyeler: Leyla Ekmekçioğlu-Şener Türkmenoğlu- Feray Çokbiçer-Serdar Çaldıran

III.DÖNEM YÖNETİM KURULU 2013-2017

2013 Kasım ayı olağan genel kurul la göreve gelen yönetim kurulu aşağıda belirtilmiştir;

Başkan: Faik Kökan

Başkan Yardımcıları: Osman Günay-Osman Bayrak

Genel Sekreter: Ziya Duyal

Sayman: Ahmet Maral

Üyeler: Leyla Ekmekçioğlu-Şener Türkmenoğlu- Birol Atıl-Serdar çaldıran

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.

This function has been disabled for Eyüp Dostları Vakfı.