BURS BAŞVURU KOŞULLARI

BURS BAŞVURU KOŞULLARI

Vakfımız, vakıf kaynaklarımızdan sağlanacak burslar ve şartlı burs bağışları kapsamları ile öğrencilerimize iki tür burs imkanı sunmaktadır;

 

Vakıf kaynaklarımızdan sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir;

 

  1. Bursiyer adayı öğrenci ve ailesinin Eyüp semti ile bağlantısı olması gerekmektedir. Bunun için aşağıda belirtilen üç koşuldan en az birine uygun olmalıdır.
  • Eyüp doğumlu olması,
  • Nüfus kaydının Eyüpte olması
  • Eyüp te ikamet etmesi
  1. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarından tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekmektedir.
  2. Bursiyer adayı öğrenci, gelecek vadeden bir başarı ve not seviyesinde olmalıdır. Öğrencinin genel not ortalaması, en az 100 üzerinden 70 veya 4.0 başarı puanı üzerinden 2,8 yada belirlenen notun eşdeğeri olmalıdır. Üniversiteye yeni giren öğrencilerimizin başarı düzeyleri, LYS taban puanları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
  3. Bir önceki yıl vakfımız bursiyerleri, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen puanların üzerinde başarı göstermiş olmalıdır.
  4. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara burs verilmeyecektir. (Kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
  5. Aynı aileden birden fazla öğrenciye burs verilmeyecektir.
  6. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye mecburi bir hizmet yada geri ödeme yükümlülüğü getirmeyecektir.

 

Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi yada kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” yapılması durumunda, bağış yapanın belirlediği koşullar yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra duyurulacaktır.

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.

This function has been disabled for Eyüp Dostları Vakfı.